Haaknaald Grundl
Haaknaald met Grip 1 mm
1,35
Haaknaald Grundl
Haaknaald 10 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Haaknaald 12mm
3,95
Haaknaald Grundl
Haaknaald met Grip 1,25 mm
1,35
Haaknaald Grundl
Haaknaald met Grip 1,5 mm
1,35
Haaknaald Grundl
Haaknaald met Grip 2 mm
1,35
Haaknaald Grundl
Haaknaald met Grip 2,5 mm
1,35
Haaknaald Grundl
Haaknaald met Grip 3 mm
1,35
Haaknaald Grundl
Haaknaald met Grip 3,5 mm
1,35
Haaknaald Grundl
Haaknaald met Grip 4 mm
1,35
Haaknaald Grundl
Haaknaald 5mm
1,95
Haaknaald Grundl
Haaknaald 6 mm
1,95
Haaknaald Grundl
Haaknaald 7 mm
1,95
Haaknaald Grundl
Haaknaald 8 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Haaknaald 9 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 2 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 2,5 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 3 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 3,5 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 4 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 4,5 mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 5mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 6mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 7mm
3,95
Haaknaald Grundl
Ergonomische haaknaald met rubbergrip 8mm
3,95